Schizofrenia przyczyny

Skuteczna walka z chorobami wymaga rozpoznania ich źródeł. Choroby psychiczne nie są tu wyjątkiem, chociaż z racji funkcjonowania ludzkiej psychiki, rozpoznawanie ich przyczyn jest stosunkowo trudne. Wiele zaburzeń umysłowych ma wciąż nie do końca rozpoznane źródła, wśród nich znajduje się również schizofrenia. Przyczyny tej choroby prawdopodobnie są genetyczne, środowiskowe oraz biochemiczne.

Badania wykazały, około 0,5% – 1% ogółu populacji to schizofrenicy. W przypadku gdy jedno z rodziców cierpi na schizofrenię, to prawdopodobieństwo schizofrenii u dziecka wynosi kilka procent, zaś w przypadku gdy oboje rodziców jest schizofrenikami, to prawdopodobieństwo to wzrasta aż do kilkudziesięciu procent. Tak wysokie prawdopodobieństwo świadczy o niewątpliwym wpływie rodziców na występowanie schizofrenii u dzieci. Uważa się jednak, że rodzice przekazują dzieciom jedynie predyspozycje do schizofrenii, sama zaś choroba rozwija się głównie pod wpływem czynników środowiskowych.

Czynniki środowiskowe takie jak życie w stresującym otoczeniu, brak sukcesów życiowych, dysfunkcjonalne związki, izolacja społeczna, dyskryminacja, a także negatywny wpływ rodziny (zwłaszcza w przypadku maltretowania w dzieciństwie) zwiększają prawdopodobieństwo schizofrenii. Ponadto życie w zurbanizowanym środowisku zwiększa zachorowalność – dlatego też uważa się, że schizofrenia ma znamiona choroby cywilizacyjnej.

Kolejną grupą są czynniki biochemiczne. Badania wykazały zmiany w funkcjonowaniu mózgu schizofreników, zwłaszcza w płatach czołowych, skroniowych oraz hipokampie. Tzw. teoria dopaminowa głosi, że schizofrenia wynika z nadmiaru dopaminy w mózgu. Wyjaśnia to dlaczego leki antypsychotyczne, które zmniejszają wydzielanie neuroprzekaźnika dopaminy łagodzą objawy schizofrenii. Teoria glutaminowa z kolei głosi, że schizofrenię wywołana jest przez zmniejszoną aktywność receptorów neuroprzekaźnika glutaminy w mózgu. Obie te teorie nie wykluczają się wzajemnie, zatem możliwe, że mechanizm powstania schizofrenii obejmuje obie te przyczyny.

Ponadto schizofrenię mogą wywoływać używki i narkotyki. W szczególności amfetamina i jej pochodne zwiększają poziom dopaminy w mózgu. Z kolei środki psychodeliczne jak LSD, ketamina i fencyklidyna mogą przyspieszać rozwój schizofrenii, bądź powodować jej nawroty. Badania wykazują także, że wśród schizofreników jest więcej palaczy tytoniu i marihuany niż w reszcie populacji. Nie ma jednak pewności, czy zwiększone przyjmowanie tytoniu i marihuany jest przyczyną czy też wynikiem schizofrenii.