Schizofrenia objawy

Przy diagnozowaniu chorób i dolegliwości należy badać występujące objawy. Dotyczy to również zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia. Objawy tej choroby można podzielić na pozytywne i negatywne.

Objawy pozytywne to takie, które nie występują u normalnie funkcjonujących osób. W przypadku schizofrenii są to halucynacje, zwłaszcza w postaci omamów słuchowych. Mogą one przyjmować postać m.in. słyszenia „głosów”, które nakazują jakieś działanie, bądź też komentują zachowanie chorego. Oprócz omamów, schizofrenicy tworzą także urojenia, które często łączą się treściowo z doświadczanymi halucynacjami. Urojenia mogą przybierać różne formy. Często występują tzw. urojenia ksobne (odnoszenia). Polegają one na tym, że chory uważa, iż jest przedmiotem szczególnego zainteresowania innych osób. W szczególności rozmowy, gesty, mowa ciała, i zachowania innych ludzi odnoszą się w mniej lub bardziej ukryty sposób do chorego.

Urojenia ksobne mogą stać się z biegiem czasu podstawą do innych typów urojeń, zwłaszcza wielkościowych i prześladowczych. Schizofrenik może bowiem uważać, że jest szczególnie ważną i istotną osobą. Najczęściej jednak występują urojenia prześladowcze, które sprowadzają się do tego, że chory jest przekonany, że jest przedmiotem ataku i zmowy mniej lub bardziej określonych sił, które chcą mu zaszkodzić. Silne natężenie urojeń jest charakterystyczne zwłaszcza dla schizofrenii paranoidalnej. Oprócz urojeń i halucynacji schizofrenii często towarzyszą dziwne zachowania. Mogą to być chaotyczne ruchy ciała, dziwne pozy, wybuchy agresji czy zmiana sposobu mówienia. Objawy te różnią się w zależności od chorego i występują z różnym nasileniem w czasie.

Oprócz objawów pozytywnych, u schizofreników występują także objawy negatywne (zmniejszona aktywność i zdolności w stosunku do zdrowych ludzi). Również one są zróżnicowane wśród chorych, którzy doznają ich w różnych postaciach i z różnym natężeniem w czasie. Często u schizofreników występuje apatia (zmniejszona wrażliwość na bodźce emocjonalne) i zobojętnienie, a niekiedy także anhedonia (brak odczuwania przyjemności). Zaburzenia te prowadzą to zubożenia życia społecznego chorego, a co za tym idzie, jego stopniowej izolacji społecznej. Łączy się to ze stanem zamknięcia się schizofrenika „w swoim świecie” i braku zainteresowania światem zewnętrznym. Z tych względów chorzy na schizofrenię mają trudności w prowadzeniu życia społecznego i komunikacji interpersonalnej, co tym bardziej pogłębia ich zły stan. Dlatego też leczenie schizofrenii ma na celu przerwanie tego błędnego koła.