O schizofrenii

Schizofrenia to zaburzenie psychiczne występujące u około 0,5% populacji.  Objawia się ono zwykłe pod koniec dojrzewania, albo w okresie wczesnej dorosłości. Z racji różnorodności objawów, wielu badaczy uważa schizofrenię za zespół zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu. Najogólniej rzecz biorąc schizofrenia przejawia się rozpadem osobowości. Przypadki schizofrenii są silnie zindywidualizowane, do najczęstszych objawów zaliczają się: stopniowa utrata kontaktu ze światem zewnętrznym (stany autystyczne), ambiwalencja (współwystępowanie sprzecznych uczuć), zobojętnienie emocjonalne, a także brak odczuwania związku między emocjami, a myślami. Chorobie towarzyszą także dodatkowe objawy, m.in.: urojenia, złudzenia, omamy, stany katatoniczne (nadmierna ruchliwość bądź nieaktywność ruchowa), zaburzenia pamięci, zmiany w mowie, piśmie oraz osobowości.Czytaj dalej …

Schizofrenia paranoidalna

Schizofrenia wciąż pozostaje nie do końca zrozumianym zaburzeniem psychicznym. Występuje ono w wielu wariantach. Wśród nich wyróżnia się m.in. schizofrenię paranoidalną, hebefreniczną, katatoniczną, prostą i rezydualną.

Schizofrenia paranoidalna (zwana także urojeniową) cechuje się szczególną intensywnością urojeń oraz halucynacji (będących tzw. zaburzeniami pozytywnymi). Z kolei stany katatoniczne (braku lub nadmiernej aktywności ruchowej), zaburzenia afektu (wyrażania emocji), pamięci, oraz mowy są rzadkie, albo nawet w ogóle nie występują w tej formie choroby. Dzięki temu osoby nią dotknięte mogą stosunkowo dobrze funkcjonować w porównaniu z cierpiącymi na inne rodzaje tej choroby. Schizofrenia paranoidalna objawia się zwykle po ukończeniu 22 roku życia, zaś jej początek jest zwykle powolny (stopniowy). Do pierwszych objawów choroby należy poczucie lęku w życiu uczuciowym. W miarę rozwoju zaburzenia dochodzą również halucynacje słuchowe i urojenia. Urojenia wynikają z omamów słuchowych, bądź następują samoistnie. Najczęściej spotykane ich formy to urojenia prześladowcze, nasyłanie lub wykradanie myśli, poczucie owładnięcia ciała, a także stany lękowe wywołane przez obecność mniej lub bardziej zidentyfikowanych wrogów.

Czytaj dalej …

Schizofrenia objawy

Przy diagnozowaniu chorób i dolegliwości należy badać występujące objawy. Dotyczy to również zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia. Objawy tej choroby można podzielić na pozytywne i negatywne.

Objawy pozytywne to takie, które nie występują u normalnie funkcjonujących osób. W przypadku schizofrenii są to halucynacje, zwłaszcza w postaci omamów słuchowych. Mogą one przyjmować postać m.in. słyszenia „głosów”, które nakazują jakieś działanie, bądź też komentują zachowanie chorego. Oprócz omamów, schizofrenicy tworzą także urojenia, które często łączą się treściowo z doświadczanymi halucynacjami. Urojenia mogą przybierać różne formy. Często występują tzw. urojenia ksobne (odnoszenia). Polegają one na tym, że chory uważa, iż jest przedmiotem szczególnego zainteresowania innych osób. W szczególności rozmowy, gesty, mowa ciała, i zachowania innych ludzi odnoszą się w mniej lub bardziej ukryty sposób do chorego. Czytaj dalej …